ONOMATOPEE SPEL

Het spel Onomatopee gaat uit van het auditieve beeld als expressief instrument voor coaching. Doel is beter inzicht verkrijgen in jezelf, de ander, de samenwerking, je eigen functioneren en het functioneren van het team. Onomatopeeën zijn stijlfiguren welke acties, gebeurtenissen, gevoelens en gedachten uitbeelden. Dit gaat gepaard met de uitstraling van geluid. Het spel onomatopee is buiten coaching en onderwijs ook leuk om te spelen in de vrienden- en familiekring.

Voor intervisie, coaching, studieloopbaanontwikkeling heeft het onomatopee spel verschillende spelvarianten beschikbaar. Met behulp van reflectiemodellen zoals 5G, START en het spiraalmodel kunnen deelnemers vaardiger worden in het reflecteren op het eigen functioneren. Het spel is te spelen voor elke context; privé, werk, stage of studie. In de handleiding staan deze reflectiemodellen en spelvarianten stap voor stap uitgelegd.

Het onomatopee spel kost €22,95.